A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME ÉS COOKIES TÁJÉKOZTATÁS
/ A személyes adatok védelmének alapelvei és tájékoztatás
amelyet az adatkezelő az érintettnek nyújt az érintett személyes adatai megszerzésekor, valamint a www.turnmytree.com webáruház cookies tájékoztatása/

I. Adatkezelő

1.1. Az adatkezelő azonosítása és elérhetőségei:

Cégnév: Quantensprung s.r.o.Székhely: Alžbetina 2, Košice – mestská časť Staré Mesto 040 01, Szlovák Köztársaság
Bejegyezve a Kassa I. Járásbíróság Cégjegyzékébe, szakasz: Sro, Betét sz.: 45725/V
Stat. sz.: 36 671 967
Adószám: 2022249416
SK2022249416
Bankszámlaszám: SK42 1100 0000 0029 4908 5898

1.2 Az Adatkezelő elérhetőségei:
Email: marketing@turnmytree.com
Tel. sz.: +421 911 383 071

1.3 Az Adatkezelő ezzel az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016. május 27-én kelt 2016/679 sz. rendeletének 13. cikke 1. és 2. bekezdésével összhangban, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint az általános adatvédelmi rendelet 95/46/EK hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban „Rendelet”), az Érintettnek, akinek az Adatkezelő a rá vonatkozó személyes adatait megszerzi, az alábbi tájékoztatást és magyarázatot adja:

II. Hivatkozások

2.1 A személyes adatok védelmének jelen alapelvei és tájékoztatás az Eladó webáruházában közzétett Általános Szerződési Feltételek részét képezik.
2.2. A T.t. 102/2014 sz. törvény 3 § 1. bek. n) pontja értelmében az Eladó tájékoztatja a fogyasztót, hogy nem létezik semmilyen olyan vonatkozó speciális magatartási kódex, amelynek betartását az Eladó vállalta.

III. A személyes adatok védelme és a cookies használata A cookies fájlokról szóló tájékoztatás és magyarázat
3.1 Az elektronikus kommunikáció során az EU magánélet védelméről szóló irányelvével összefüggésben, az Adatkezelő az alábbi rövid magyarázatot adja a cookies funkciójáról:
3.1.1 A cookies fájlok olyan szöveges fájlok, amelyek kis mennyiségű információt tartalmaznak, amelyek a honlap meglátogatásakor az oldal böngészéséhez használt számítógépébe, mobiljába vagy más készülékébe, elektronikus készülékébe letöltődnek.
A cookies fájlok hasznosak, mivel nemcsak azt teszik lehetővé, hogy az internetes oldal felismerje a felhasználó készülékét, hanem egyúttal a felhasználónak hozzáférést is nyújt az oldal funkcióihoz.
Alapvetően a cookies fájlok két típusát különböztetjük meg.
Tartós cookies fájlok – ezek a cookies fájlok a felhasználó készülékében maradnak a cookies fájlban megadott időtartamig. Valahányszor a felhasználó meglátogatja a weboldalt, amely az adott cookiest létrehozta, a cookie fájl aktiválódik.
Relációs cookies fájlok – ezek a fájlok lehetővé teszik a weboldal üzemeltetője számára, hogy összekösse a felhasználó aktivitását, amikor a felhasználó megnyitja a böngésző ablakát, és a böngésző ablakának bezárásakor végez. A relációs cookies fájlok ideiglenesek. A böngésző bezárásakor minden relációs cookies fájl kitörlődik.
3.2 A cookies fájlok magyarázata
3.2.1 A cookies fájl egy kis szöveges fájl, amelyet a webhely a számítógépében vagy mobilkészülékében a böngészés során elhelyez. Ennek a fájlnak a segítségével a webhely bizonyos ideig megőrzi az ön lépéseiről és preferenciáiról szóló információkat (mint a bejelentkezési név, a nyelv, a betűméret és egyéb képernyőbeállítások), így a webhely legközelebbi meglátogatásakor vagy böngészésekor ezeket nem kell ismételten megadnia.
3.3 Tájékoztatás a cookies fájlokról
3.3.1 Az adatkezelő internetes doménje az alábbiak megőrzése érdekében használ cookies fájlokat:
3.3.1.1 az ön megjelenítési preferenciáit, mint például a színkontrasztok vagy betűméret;
3.3.1.2 a tényt, hogy már válaszolt az önálló (pop-up) ablakban megjelenő felmérésre, amely segítségével kifejezheti a véleményét az oldal tartalmáról (nem jelenik meg ismételten);
3.3.1.3. a tényt, hogy hozzájárult (vagy nem járult hozzá) ahhoz, hogy ezen a webhelyen cookies fájlokat alkalmazzunk.
3.3.1.4.Remarketing
3.3.1.5.Pixel
Az Adatkezelő oldalait képező egyes aloldalak a cookies fájlokat a statisztikai adatok anonim gyűjtésére használják arról, hogy ki a weboldalunkra vezető hivatkozás forrása, és milyen formában jutott el ön a weboldalunkra.
A cookies fájlok engedélyezése nem feltétlenül szükséges a webhely megfelelő működéséhez, azonban jobb felhasználói kényelmet nyújt önnek a munkánál. A cookie fájlokat törölheti vagy blokkolhatja.
A cookie fájlokban elmentett információkat nem használjuk az ön személyes azonosítására, és az adatok struktúrája az ellenőrzésünk alatt áll. A cookie fájlokat nem használjuk egyéb, ebben a szövegben nem feltüntetett célokra. Egyes oldalaink vagy aloldalaink kiegészítő, vagy a fenti szövegtől eltérő cookies fájlokat használhatnak. Ilyen esetben az adott oldalon külön értesítésben nyújtunk tájékoztatást az adott cookies fájlokról és a felhasználásuk részleteiről.
3.4 Hogyan ellenőrizhetők a cookies fájlok

3.4.1 A cookies fájlok saját belátása szerint ellenőrizhetők és/vagy törölhetők, a részletekről az aboutcookies.org oldalon tájékozódhat. A számítógépében található összes cookies fájlt kitörölheti, és a böngészők többsége beállítható, hogy megakadályozza a mentésüket. Ilyen esetben azonban valószínűleg a webhely minden egyes meglátogatásakor manuálisan kell majd megadni az egyes beállításokat.

IV. A kezelt személyes adatok

4.1 Az Adatkezelő az oldalán az alábbi személyes adatokat kezeli: vezeték- és utónév, lakhely, e-mail cím, telefonszám, a cookies fájlokból szerzett adatok, IP címek.

V. A személyes adatok gyűjtéséért és kezeléséért felelős személy elérhetőségi adatai, az adatkezelő képviselője

5.1 Az Adatkezelő nem jelölt ki olyan személyt, aki a személyes adatok gyűjtéséért és kezeléséért felel.

5.2 Az Adatkezelő nem jelölte ki a képviselőjét, aki a személyes adatok gyűjtése és kezelése tárgyában felel.

5.3 Az Adatkezelő egyúttal Eladó is, ennek a webhelynek az Általános Szerződési Feltételeiben meghatározott fogalom értelmében.

VI. Az Érintett személyes adatai kezelésének célja

6.1 Az Érintett személyes adatai kezelésének célja különösen:

6.1.2 az ügyfelek adatainak és a szerződések nyilvántartása, létrehozása és feldolgozása, harmadik személyekkel való szerződéskötés céljaira

6.1.3 az Adatkezelő üzleti tevékenységével összefüggő számviteli dokumentumok és iratok kezelése

6.1.4 a dokumentumok és iratok archiválásával összefüggő jogszabályok betartása pl. a módosított T.t. 431/2002 sz. Számviteli törvénnyel és további vonatkozó előírással összhangban

6.1.4 az Adatkezelő marketing és hasonló jellegű reklámtevékenysége

6.1.5 az Adatkezelő szociális hálókon végzett tevékenységével összefüggő tevékenységek, például: Facebook, Instagram, Twitter stb.

6.1.6 az Adatkezelő internetes tevékenységével összefüggő tevékenység, mint amilyenek például a célzott reklámok a Facebook Ads, Google Ads stb. segítségével

6.1.7 az Adatkezelő tevékenysége az Érintett kérvénye, megrendelése, szerződése teljesítésével és hasonló ügyeivel összefüggésben.
VII. Az Érintett személyes adatai kezelésének jogalapja

7.1 Az Érintettek személyes adatai kezelésének jogalapja, a konkrétan kezelt személyes adatoktól és az adatkezelés céljától függően, az Érintett hozzájárulása a személyes adatai kezeléséhez.

VIII. A személyes adatok címzettjei vagy címzett kategóriái

8.1 Az Érintett személyes adatainak címzettje az alábbiak lesznek vagy lehetnek:

8.1.1 az Adatkezelő hivatalos képviselőszervei vagy azok tagjai

8.1.2 az Adatkezelőnél munkavállalói vagy hasonló jogviszony alapján munkatevékenységet végző személyek

8.1.3 az Adatkezelő kereskedelmi képviselői és az Adatkezelővel az Adatkezelő feladatai teljesítése közben együttműködő további személyek. Jelen dokumentum céljaira az Adatkezelő munkavállalóinak mindazok a természetes személyek tekintendők, akik az Adatkezelő számára munkaszerződésen vagy munkaviszonyon kívüli munkákról szóló megállapodáson alapuló munkát végeznek.

8.1.4 Az Érintett személyes adatai címzettjei az Adatkezelő munkatársai is, az üzleti partnerei, a szállítói és szerződéses partnerei, különösen: a könyvelőcég, a szoftver létrehozásával és karbantartásával összefüggő szolgáltatásokat nyújtó társaság, az adatkezelő számára jogi szolgáltatásokat nyújtó társaság, adatkezelő számára szolgáltatásokat tanácsadást nyújtó társaság, a termékek vevők és harmadik személyek számára megvalósuló fuvarozását és kézbesítését végző társaságok, marketingvállalatok, a szociális hálókat működtető társaságok.

8.1.5 A személyes adatok címzettjei lesznek a bíróságok és a bűnüldöző szervek, az adóhivatal és további államigazgatási szervek, amennyiben erről a törvény határoz. Miközben a személyes adatokat az Adatkezelő a fenti hivataloknak és állami szervezeteknek a Szlovák Köztársaság jogi előírásaival összhangban adja át.

IX. A személyes adatok harmadik országba való nyújtásáról és tárolási idejükről szóló információ:

9.1 Nem érvényesül, az Adatkezelő a személyes adatokat nem továbbítja harmadik országokba.

9.2 A személyes adatokat a jogszabályokkal összhangban az ahhoz szükséges időtartamra őrzik meg, ami a szerződés teljesítésének és az azt követő archiválás céljaira szükséges.

X. Az Érintett releváns jogainak létezéséről szóló tájékoztatás:

10.1 Az Érintett egyebek mellett az alábbi releváns jogokkal rendelkezik, miközben:

10.1.1 A 10.1 ponttal nem érintettek az Érintettek további jogai.

10.1.2 Az Érintett adatokhoz való hozzáférési joga a Rendelet 15. cikkével összhangban, amelynek tartalma:

joga van arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, milyen mértékben. Egyúttal, ha adatkezelés folyamatban van, joga van megtudni annak tartalmát és információkat szerezni az Adatkezelőtől az adatkezelés indokáról, különösen az alábbiak tekintetében: Az adatkezelés célja, az érintett személyes adatok kategóriái, azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket, a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai, az Érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga, ha az adatokat nem az Érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ, a Rendelet 22. cikk 1. és 4. bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az Érintettre nézve milyen várható következményekkel jár, ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, a továbbításra vonatkozó tájékoztatás a 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról.

10.1.3 az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatának rendelkezésre bocsátására való jog, azonban csak annak a feltételnek a betartása mellett, hogy az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatának átadási joga nem jár kedvezőtlen körülményekkel mások jogaira és szabadságára nézve.

10.1.4 az Érintett helyesbítéshez való joga a Rendelet 16. cikke szerint, amelynek tartalmát az alábbiakra való jog képezi: hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Érintettre vonatkozó pontatlan személyes adatokat; az Érintett hiányos személyes adatainak kiegészítésére való jog, mégpedig az Érintett kiegészítő nyilatkozata útján is, az Érintett személyes adatainak törlésére való joga (azaz „az elfeledtetéshez való jog”) a Rendelet 17. cikke szerint, amelynek tartalma:

10.1.5 joga van elérni az Adatkezelőnél, hogy indokolatlan késedelem nélkül törölje az Érintettre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike teljesül:
a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték, az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, az Érintett a Rendelet 21. cikk 1. bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az Érintett a Rendelet 21. cikk 2. bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen, a személyes adatokat jogellenesen kezelték, a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell, a személyes adatok gyűjtésére a Rendelet 8. cikk 1. bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor;

10.1.6. arra való jog, hogy ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta az Érintett személyes adatát, és tekintettel az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megtette az észszerűen elvárható lépéseket, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő egyéb adatkezelőket, hogy az Érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését, miközben érvényes, hogy a Rendelet 17. cikk 1. és 2. bekezdése szerinti személyes adatok törlésére való jog nem jön létre, amennyiben a személyes adatok kezelése az alábbiak miatt szükséges:

10.1.7. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából.

10.1.8 a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

10.1.9 a Rendelet 9. cikk 2. bekezdése h) és i) pontjának, valamint a 9. cikk 3. bekezdésének megfelelően a népegészségügy területét érintő közérdek alapján

10.1.10 a Rendelet 89. cikk 1. bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a Rendelet 17. cikk 1. bekezdésében említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy a jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez;

10.1.11 az Érintett adatkezelés korlátozásához való joga a Rendelet 18. cikkével összhangban, amelynek tartalma:

10.1.12 arra való jog, hogy az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát azon időtartam alatt, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát, az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását, az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, az Érintett a Rendelet 21. cikk 1. bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

10.1.13 arra való jog, hogy ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni;

10.1.14 arra való jog, hogy az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatva legyen;

10.1.15 az Érintett arra való joga, hogy a címzettekkel szemben teljesüljön az értesítési kötelezettség a Rendelet 19. cikke alapján, amelynek tartalma: arra való jog, hogy az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztasson a Rendelet 16. cikk, a 17. cikk 1. bekezdése, illetve a 18. cikk szerinti valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel, arra való jog, hogy az Érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztassa ezekről a címzettekről;

10.1.16 az Érintett adathordozhatósághoz való joga a Rendelet 20. cikke értemében, amelynek tartalma: az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt az Adatkezelő akadályozná, ha:

a/ az adatkezelés a Rendelet 6. cikk 1. bekezdésének a) pontja vagy a Rendelet 9. cikk 2. bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a Rendelet 6. cikk 1. bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul, és egyúttal b/ az adatkezelés automatizált módon történik, egyúttal:

10.1.17 a személyes adatok megszerzésére való jog tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban és ezen adatok egy másik adatkezelőnek való továbbítása anélkül, hogy ezt az Adatkezelő akadályozná nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait;

10.1.18 arra való jog, hogy ha ez technikailag megvalósítható, a személyes adatok adatkezelők között közvetlenül továbbítva legyenek;

10.1.19 az Érintett tiltakozáshoz való joga a Rendelet 21. cikkével összhangban, amelynek tartalma:

10.1.20 arra való jog, hogy az Érintett konkrét helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Rendelet 6. cikk 1. bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is;

10.1.21 arra való jog érvényesítése esetén, hogy az Érintett konkrét helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Rendelet 6. cikk 1. bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is, az arra való jog, hogy az Adatkezelő az Érintett személyes adatait ne kezelje tovább, amíg nem bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak

10.1.22 arra való jog, hogy az Érintett bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik; miközben érvényes, hogy ha az Érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők;

10.1.23 az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja;

10.1.24 arra való jog, hogy ha a személyes adatok kezelésére a 89. cikk 1. bekezdésének megfelelően tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség;

10.1.25 az Érintett automatizált döntéshozatalra való joga a Rendelet 22. cikkével összhangban, amelynek tartalma:

10.1.26 arra való jog, hogy az Érintettre ne terjedjen ki az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen, ideértve a profilalkotást is, alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené, kivéve a Rendelet 22. cikke 2. bekezdése szerinti eseteket [azaz az olyan esetek kivételével, amelyeknél a döntés: (a) nélkülözhetetlen az Érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez,

10.1.27 meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az Érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít vagy (c) az Érintett kifejezett hozzájárulásán alapul].

XI. Az Érintett tájékoztatása a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulása visszavonási jogáról:

11.1 Az Érintettnek joga van bármikor visszavonni a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulását, anélkül, hogy az hatással lenne a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségére.
Az Érintettnek joga van bármikor visszavonni a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulását – részben vagy egészben. A személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulás részleges visszavonása a kezelési művelet/ek egy bizonyos típusát érintheti, miközben a személyes adatok kezelésének jogszerűsége a fennmaradó kezelési műveletek mértékében érintetlen marad. A személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulás részleges visszavonása a kezelés egy adott konkrét célját / adott konkrét céljait érintheti, miközben a személyes adatok kezelésének jogszerűsége a többi cél tekintetében érintetlen marad.
Az Érintett a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulás visszavonási jogát írásban, papíralapon gyakorolhatja, amelyet a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulás visszavonásának idején az Adatkezelő Cégjegyzékben székhelyként bejegyzett címére kézbesít, vagy elektronikus formában az Adatkezelő e-mail címére, amelyet az Adatkezelő azonosításánál tüntettek fel jelen dokumentumban, vagy az Adatkezelő honlapján közzétett elektronikus űrlap kitöltésével.

XII. Az Érintett tájékoztatása a felügyeleti szervhez való panasz benyújtási jogáról:

12.1 Az Érintettnek joga van panaszt benyújtani a felügyeleti szervhez, különösen a szokványos tartózkodása tagállamában, a munkavégzése helyén, vagy a vélt szabálysértés helyén, ha úgy véli, hogy az őt érintő személyes adatok kezelése ellenkezik a Rendelettel, mindezt anélkül, hogy érintve lennének a jogorvoslás bármely egyéb közigazgatási vagy bírósági eszközei.
Az Érintettnek joga van, hogy a felügyeleti szerv, amelyhez a panaszát benyújtotta, őt, mint panasztevőt tájékoztassa a panaszának az eredményéről, beleértve a Rendelet 78 cikke szerinti bírósági jogorvoslási eszköz benyújtási lehetőségét is.

12.2 A Szlovák Köztársaságban a felügyeleti szerv a Szlovák Köztársaság Adatvédelmi Hivatala (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky).

XIII. Az Érintett személyes adatok nyújtási kötelezettségének meglétéről/ nem létéről szóló tájékoztatás és Az automatikus döntéshozatalról szóló tájékoztatás, beleértve a profilalkotást is:

13.1 Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet, hogy az Érintett személyes adatainak rendelkezésre bocsátása az adásvételi szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges. Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet, hogy az Érintett nem köteles megadni a személyes adatait és nem köteles hozzájárulását adni ezek kezeléséhez. A személyes adatok átadása elmaradásának és/vagy a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás elmaradásának a következménye az lesz, hogy az Adatkezelő nem fogja tudni megkötni és teljesíteni az adásvételi szerződést.

13.2 Mivel az Adatkezelő esetében nem automatizált döntéshozatalról és profilalkotásról van szó az Érintett személyes adatai kezelésénél a Rendelet 22. cikke 1. és 4. bekezdése alapján, az Adatkezelő nem köteles feltüntetni a Rendelet 13. cikke 2. bek. f) pontja szerinti információkat, azaz az automatizált döntéshozatalról és profilalkotásról, valamint az alkalmazott eljárásól szóló információkat, és az ilyen adatkezelés Érintettre vonatkozó jelentőségéről és a várható következményeiről. Nem érvényesül.

XIV. Záró rendelkezések
14.1 A személyes adatok védelmének jelen alapelvei és tájékoztatás az Általános Szerződési Feltételek és Reklamációs szabályzat elválaszthatatlan részét képezik. A dokumentumok – az Általános Szerződési Feltételek és e webáruház Reklamációs szabályzata az Eladó webáruházának doménjén vannak közzétéve.
14.2. Jelen Adatvédelmi alapelvek az Eladó webáruházában való közzététellel válnak érvényessé és lépnek hatályba, 01.05.2021-án.